21 de juliol 2009

Taller de fanalets

"Sereeeeeeeno, quatre pates té un borreeeeeeeeeeego
li cau la moquita dins del caldeeeeeroooooooooo..."

"El sereno i la serena se n'anaren a pescar
i pescaren una anguila i se la feren "pa" sopar"

"El dimoni s'ha perdut en la font de la salut
i una "agüela" l'ha trobat amagat en un forat"

"Sereeeeeeeno, quatre pates té un borreeeeeeeeeeego
li cau la moquita dins del caldeeeeeroooooooooo..."

Cap comentari: